Szolidaritási nyilatkozatok kategória bejegyzései

Support letter of Bulgarian Ambassador to UNESCO (1991-1997)

As former Ambassador of Bulgaria to UNESCO (1991-1997), I would like to join my voice in support of the Hungarian Academy of Sciences being one of the most distinguished research centers not only in Central Europe but in Europe as a whole. I had the honour to work for the Organizing committee of the World Conference on Science organized by UNESCO in 1999 in Budapest.  We all were impressed by the extraordinary achievements of the Hungarian fundamental science exceeding by many orders of magnitude the modest dimensions of the country on the map. To destroy this jewel will be a crime equivalent to the destroying of the crown of Szent Istvàn.

With my full sympathy

Dr Simeon Anguelov

Bulgarian Ambassador to UNESCO (1991-1997)

Support letter of European Solidarity Centre (Gdańsk)

With deep sadness we are observing the development of the changes within the financing of the Hungarian Academy of Sciences and we want to express our solidarity with Hungarian academics. The European Solidarity Centre has cooperated with acedemics from the Hungarian Academy of Sciences on numerous occasions, therefore we are moved by the development of the situation regarding the proposed new scheme for funding the Academy. We consider academic freeadom and independence as values of utmost priority and importance, which includes also econominc and financial independence.

Support letter of the Institute of Economic Research, Kyoto University (KIER)

The Institute of Economic Research, Kyoto University (KIER) has concluded Agreement to Academic Cooperation and Exchange and worked together with the Center for Economic and Regional Studies, and at the same time we have jointly worked with other research institutes of the Hungarian Academy of Sciences for several decades. As far as the Hungarian institutes have consistently earned high reputation in the international academic community, we have invited many prominent researchers and our cooperation has been successful and produced many important joint research outputs.

Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társaságának levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz

February 8, 2019

Orbán Viktor, Miniszterelnök
Budapest, Magyarország

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Kedves Viktor!

A közvetlenebb megszólítás onnan ered, hogy közülünk néhányan az 1990-es évek eleje óta személyesen is ismerünk.  Elnézést, hogy más fontos teendőid esetleges megcsorbítását kockáztatva, most egy számunkra életbevágóan fontos, a Magyar Tudomány jövőjét és lételemét közvetlenül befolyásoló üggyel kapcsolatosan írunk. Mi, az Egyesült Államokban élő kutató és innováló MTA külső tagjai szervezetének vezetősége, úgy érezzük, hogy az alábbi javaslataink azonnali figyelmet és közbelépést érdemelnek.  Kérésünkre az okot az ITM és az MTA viszonyának rohamos megromlása, az ITM nemzetközi tudományos és innovációs körökben példátlanul konok hozzáállása és Palkovics László miniszter úr kijelentései szolgáltatják.  Az ITM kezdeményezése az innováció fellendítésére bármennyire nemes és szükséges is, az intézmény elhamarkodott, majdnem reflexszerű, beavatkozásai méltatlanok a gróf Széchenyi István által bölcsen megalapozott MTA átszervezéséhez.  Méltatlanok azért, mert ép ésszel nem lehet 54 percet adni az MTA vezetőségnek egy radikális pénzügyi átszervezés véleményezésére.  Méltatlanok azért is, mert 28 nap nem elegendő egy olyan, betű és szóköz számaiban is előírásokhoz kötött, pályázat benyújtására, amely egy intézet vagy kutatócsoport egész tudományos jövőjét hivatott eldönteni. Mi, az MTA Amerikában élő közel 100 külső tagjával együtt, több évtizedes tapasztalatainkból tudjuk, hogy ilyen mélyreható átalakítás legalább 1-2 évet igényel. Ezért minden eddigi tudományos és innovációs tapasztalatainkat latba vetve felkérjük a Miniszterelnök Urat, hogy a magyar tudományos innováció igazi fellendítésének értekében intézkedjen, hogy az alábbi javaslataink megvalósulhassanak:

  • Azonnali hatállyal vonják vissza az ITM és NKFIH által nemrég meghirdetett Tématerületi Kiválósági Programot. Egy 2019 január 31-en kiírt és februári 28-i határidőre bekért nagyon rövid pályázatot egyszerűen lehetetlen érdemlegesen előkészíteni, kidolgozni és beadni, különösen akkor, ha az intézmény vagy a kutatócsoport jövője függ a pályázat sikerétől.  Amúgy, az ITM meggondolatlanságát igazolja az is, hogy a pályázat beadványának határideje értelmetlenné teszi a március 31-i határidőt, amit előzőleg az MTA intézeteinek átvilágítására szabtak ki.
  • Az MTA kapja meg a teljes 2019-re igényelt jogos anyagi támogatását.
  • A következő hetekben/hónapokban az ITM tegye világossá, hogy mit szeretne elérni a magyar tudomány innovációs képességeinek javításán; az MTA pedig érdemben válaszoljon a tervezetre.  Mindezt tekintélyes belföldi és külföldi szakértők bevonásával. 

Az ügy fontossága és sürgőssége megkívánja, hogy legalább az első két pont mielőbb életbe lépjen.  Nem akarjuk, hogy hamarosan ismét Magyarországot élesen bíráló cikkek jelenjenek meg a világ legtekintélyesebb tudományos folyóirataiban mint például a Nature, amely egy 2018-as decemberi számában nagyon kritikusan és elmarasztalóan írt az ITM sebtében és jóformán erőszakkal végrehajtandó reformjairól:  ”Hungary’s government throws science academy into turmoil” (https://www.nature.com/articles/d41586-018-07440-8).  Őszintén reméljük, hogy ezt Palkovics miniszter úr is megfontolja, hiszen az egész magyar tudomány és innováció jövője forog kockán.  A visszakozás nem szégyen, hiszen erről már Douglas McArthur tábornok is így vélekedett: We are not retreating – we are advancing in another direction.

Köszönjük megtisztelő figyelmedet és jó szándékú terveidet a magyar tudományos innováció fellendítésére.

Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel,

Az AMAT vezetősége: 

Záborszky László, elnök
Ács Zoltán és Módy István, alelnökök
Tigyi Gábor, titkár
Szabó Sándor, volt elnök
Bodor Miklós, a Tudományos Tanács elnöke

Irvine/Los Angeles, CA;  Memphis, TN;  Miami, FL;  Newark, NJ; Washington, DC

http://www.ahaa-amat.org/

A levél eredetije innen vagy a fenti honlapról letölthető.

Support letter of European Association of Social Anthropology (EASA)

The Executive Committee of the European Association of Social Anthropology (EASA) wishes to express its full support for the Resolution of the Presidium of the Hungarian Academy of Sciences made on February 12th 2019.1 We applaud the Academy’s determination to protect academic freedom and independence in Hungary through this resolution.

Support letter of Instituto de Economía Internacional, Universitat Jaume I (Castellón, Spain)

As director of the Institute of International Economics of the Universitat Jaume I of Castellón, Spain, I am writing to express our grave concern regarding the Hungarian government’s plans to take control of the Hungarian Academy of Sciences. We view this as a clear attempt to curtail the independence and investigative freedom of the members of the prestigious institution over which you preside.

Kriminológiai TDK szolidaritási nyilatkozata

Szilárd szakmai meggyőződésünk szerint az MTA kutatóintézeteiben, saját szakterületünkön a Jogtudományi Intézetben és a Szociológiai Intézetben értékes, a magyar tudományos élet és a magyar társadalom javát szolgáló munka folyik. E munka feltételeit a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek az autonómiáját az Alaptörvény védi (X. cikk), a tudomány szabadsága mint alapjog keretében biztosítja. E feltételek egyoldalú megváltoztatása visszafordíthatatlan, társadalmi szinten érzékelhető károkat okoz a magyar tudományos életben.

Csatlakozunk az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke által megfogalmazott nyilatkozathoz és szolidaritásunkat fejezzük ki kollégáinkkal, a kutatóintézeti, akadémiai dolgozókkal és az MTA-val.