Hírek kategória bejegyzései

Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társaságának levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz

February 8, 2019

Orbán Viktor, Miniszterelnök
Budapest, Magyarország

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Kedves Viktor!

A közvetlenebb megszólítás onnan ered, hogy közülünk néhányan az 1990-es évek eleje óta személyesen is ismerünk.  Elnézést, hogy más fontos teendőid esetleges megcsorbítását kockáztatva, most egy számunkra életbevágóan fontos, a Magyar Tudomány jövőjét és lételemét közvetlenül befolyásoló üggyel kapcsolatosan írunk. Mi, az Egyesült Államokban élő kutató és innováló MTA külső tagjai szervezetének vezetősége, úgy érezzük, hogy az alábbi javaslataink azonnali figyelmet és közbelépést érdemelnek.  Kérésünkre az okot az ITM és az MTA viszonyának rohamos megromlása, az ITM nemzetközi tudományos és innovációs körökben példátlanul konok hozzáállása és Palkovics László miniszter úr kijelentései szolgáltatják.  Az ITM kezdeményezése az innováció fellendítésére bármennyire nemes és szükséges is, az intézmény elhamarkodott, majdnem reflexszerű, beavatkozásai méltatlanok a gróf Széchenyi István által bölcsen megalapozott MTA átszervezéséhez.  Méltatlanok azért, mert ép ésszel nem lehet 54 percet adni az MTA vezetőségnek egy radikális pénzügyi átszervezés véleményezésére.  Méltatlanok azért is, mert 28 nap nem elegendő egy olyan, betű és szóköz számaiban is előírásokhoz kötött, pályázat benyújtására, amely egy intézet vagy kutatócsoport egész tudományos jövőjét hivatott eldönteni. Mi, az MTA Amerikában élő közel 100 külső tagjával együtt, több évtizedes tapasztalatainkból tudjuk, hogy ilyen mélyreható átalakítás legalább 1-2 évet igényel. Ezért minden eddigi tudományos és innovációs tapasztalatainkat latba vetve felkérjük a Miniszterelnök Urat, hogy a magyar tudományos innováció igazi fellendítésének értekében intézkedjen, hogy az alábbi javaslataink megvalósulhassanak:

  • Azonnali hatállyal vonják vissza az ITM és NKFIH által nemrég meghirdetett Tématerületi Kiválósági Programot. Egy 2019 január 31-en kiírt és februári 28-i határidőre bekért nagyon rövid pályázatot egyszerűen lehetetlen érdemlegesen előkészíteni, kidolgozni és beadni, különösen akkor, ha az intézmény vagy a kutatócsoport jövője függ a pályázat sikerétől.  Amúgy, az ITM meggondolatlanságát igazolja az is, hogy a pályázat beadványának határideje értelmetlenné teszi a március 31-i határidőt, amit előzőleg az MTA intézeteinek átvilágítására szabtak ki.
  • Az MTA kapja meg a teljes 2019-re igényelt jogos anyagi támogatását.
  • A következő hetekben/hónapokban az ITM tegye világossá, hogy mit szeretne elérni a magyar tudomány innovációs képességeinek javításán; az MTA pedig érdemben válaszoljon a tervezetre.  Mindezt tekintélyes belföldi és külföldi szakértők bevonásával. 

Az ügy fontossága és sürgőssége megkívánja, hogy legalább az első két pont mielőbb életbe lépjen.  Nem akarjuk, hogy hamarosan ismét Magyarországot élesen bíráló cikkek jelenjenek meg a világ legtekintélyesebb tudományos folyóirataiban mint például a Nature, amely egy 2018-as decemberi számában nagyon kritikusan és elmarasztalóan írt az ITM sebtében és jóformán erőszakkal végrehajtandó reformjairól:  ”Hungary’s government throws science academy into turmoil” (https://www.nature.com/articles/d41586-018-07440-8).  Őszintén reméljük, hogy ezt Palkovics miniszter úr is megfontolja, hiszen az egész magyar tudomány és innováció jövője forog kockán.  A visszakozás nem szégyen, hiszen erről már Douglas McArthur tábornok is így vélekedett: We are not retreating – we are advancing in another direction.

Köszönjük megtisztelő figyelmedet és jó szándékú terveidet a magyar tudományos innováció fellendítésére.

Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel,

Az AMAT vezetősége: 

Záborszky László, elnök
Ács Zoltán és Módy István, alelnökök
Tigyi Gábor, titkár
Szabó Sándor, volt elnök
Bodor Miklós, a Tudományos Tanács elnöke

Irvine/Los Angeles, CA;  Memphis, TN;  Miami, FL;  Newark, NJ; Washington, DC

http://www.ahaa-amat.org/

A levél eredetije innen vagy a fenti honlapról letölthető.

Közvetítés a Kutatásfinanszírozás és Akadémia c. ADF rendezvényről

Szilágyi Emese felvezetését követően a Kutatásfinanszírozás és Akadémia című szakmai vitafórumunkon Deák Dániel az MTA átszervezésének felmerült lehetőségeiről, a vagyonkezelő alapítványokról, Zsoldos Attila az MTA döntéshozatala az MTA egészét, az MTA vagyonát érintő kérdésekben, Körtvélyesi Zsolt a hazai kutatásfinanszírozási rendszerekről, illetve Körösényi András az MTA átalakításának lehetséges szakpolitikai szempontjairól beszélt Mende Balázs és Lőrincz Viktor moderálása mellett.

Az Akadémiai Dolgozók Fórumának tegnapi rendezvényéről videó is készült, amely az ezen linken visszanézhető.

Szavazás az akadémiai dolgozók körében

Kedves Akadémiai Dolgozó!

A véleményére vagyunk kíváncsiak – megint. Korábban az MTA 15 kutatóközpontja és kutatóintézete közül 12-ben volt valamilyen formában szavazás arról, hogy az akadémiai kutatóhálózat részt vegyen-e a(z egyik) Palkovics-tervben, a Tématerületi Kiválósági Programban. A szavazásban résztvevők elsöprő többsége ezt elutasította. Az MTA Elnöksége ezután február 12-én úgy döntött, hogy csak akkor vesz részt ebben a „pályázatban”, ha a miniszter írásbeli garanciát ad a 2019. évi alapellátás biztosítására. Mi szükség van akkor újabb szavazásra? A helyzet az Innovációs és Technológiai Minisztérium újabb javaslata és más történések miatt érett meg egy újabb szavazásra.

Az ITM azt kezdeményezi, hogy az MTA kutatóhálózata a köztestületi modellt feladva, részleteiben még nem ismert, alapítványi formában működjön tovább. Ez azt jelentené, hogy az MTA egy alapítványnak adná át vagyontárgyait, kutatóhálózatát és a dolgozók elvesztenék közalkalmazotti státusukat.

Most tehát a következő kérdésben kérjük a véleményét:

Támogatja-e Ön, hogy az MTA kutatóhálózata a jövőben is az MTA-hoz – ne pedig egy vagyonkezelői alapítványhoz – tartozzon?

a) Igen

b) Nem

c) Tartózkodom

A szavazás 02:21. 12:00 és 02.25. 18:00 közt folyik.

Arra bátorítjuk, hogy mielőtt szavazna, érdeklődjön kutatóintézete igazgatójánál, beszélgessen kollégáival, olvassa az Akadémiai Dolgozók Fórumának weboldalát, Facebook-oldalát, tájékozódjon a sajtóból. Az ITM vagyonkezelői alapítványáról itt olvashat bővebben, az Akadémiai Dolgozók Fórumának a tervvel kapcsolatos nyilatkozatát itt találja.

Lovász László Elnök úr több fontos nyilatkozatot is adott az elmúlt napokban. Figyelmébe ajánljuk a Népszavának adott interjúját, a Marosvásárhelyi Rádióbeli nyilatkozatának egyik legfontosabb mondata szerint az Akadémia “nem is gondolkodik az alapítványi formáról”. A mostani szavazás célja, hogy megtudjuk, a kutatóhálózat dolgozói mennyiben osztják Elnök úr véleményét.

Nyílt levél a szlovákiai magyar értelmiségtől, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselőitől

“Mi, a szlovákiai magyar értelmiség, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselői, nyugtalansággal figyeljük a Magyar Tudományos Akadémia körüli eseménysorozatot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium átszervezési tervét és finanszírozási javaslatát – sok magyarországi, szlovákiai és külföldi intézménnyel, csoporttal és egyénnel egyetértésben – alkalmatlannak, politikailag motiváltnak, s mint ilyet, veszélyesnek tartjuk az MTA és a magyar tudományosság jövőjére nézve.”

Kezdeményezők: Vataščin Péter (etnológus, Komárom/Ebed) és Beke Zsolt (irodalomtörténész, Dunaszerdahely)

A teljes nyílt levél az alábbi linken érhető el és írható alá:

Az Academia Europaea nyilatkozata az MTA helyzetével kapcsolatban

The Academy of Europe’s Statement on the situation of the Hungarian Academy of Sciences

The Academia Europaea expresses its anxiety at the restrictions now forced upon the operations of the Hungarian Academy of Sciences as well as its estate and the interference with academic freedoms, by the Orbán government.

The Praesidium of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) only a week ago, adopted a resolution calling for the government to continue to make available the full range of resources and to respect the independence that, until now, had been guaranteed in law for the operations of its internationally recognized centres of research excellence.

The Academia Europaea fully and without reservation supports the expressed will of the Praesidium of the HAS.

However, in the past 48 hours we have learned with mounting sadness and worry, that the situation of the HAS is now significantly more fragile. The continued viability of the HAS itself is now endangered by the inexplicable actions of Minister Palkovics (Minister for Innovation and Technology). The removal into government control of the research and operational funding and the mooted annexation of the estate of the HAS is in our view unjustifiable on any rational scientific grounds and all too closely presents us with shades of past political regimes. It does not at all project an image of a progressive, modern government of a major EU member state. We condemn this further action.

The HAS is,
– Amongst the most acknowledged scientific institutions of Europe.
– It is a well-known and highly respected European institution that owes its reputation to the excellence of its discovery research network that has made invaluable contribution to European science,
– Its tradition and recently modernised structure makes it one of the best-performing research institutions in the new member states of the European Union.

The AE therefore,

– Highlights the importance of bottom-up basic research funding as an indispensable element of any innovation system
– Highlights the fact, that no discovery research network in Europe can operate without a stable and predictable public funding. Restrictions on the provision of the annual budget of the Hungarian Academy of Sciences – that is guaranteed by law – or failure to provide basic operational costs via open thematic calls, will cause irreversible damage in the performance and reputation of Hungarian science
– Now calls on the Hungarian government to respect the Haldane principle of science funding adopted by most European governments (decision on science funding can only be made by researchers and not policy-makers)
– Calls to respect academic freedom and refuses government attempts to label any critical scientific research on policy issues (especially in case of social sciences) as political
– Calls on the government to respect the financial, legal and scientific autonomy of the Hungarian Academy of Sciences
– Calls on the government to refrain from enforcing any premature and unfounded plan for re-organisation that goes against the professional advice and approval of the Hungarian scientific community.

The AE is honoured to have 115 elected individual members from Hungary amongst our 4,000 elected scholars. Their peers have judged all of our Hungarian members internationally excellent. Our Hungarian colleagues come from all four classes of scholarship: The Humanities, the Social, Economic, Legal and related Sciences, the Exact Sciences and the Life Sciences. We are proud to express our full support for all disciplines across all subject fields. The AE places equal public value on all of these disciplines and we roundly condemn the Hungarian government proposal to interfere and prohibit Universities’ freedoms to teach in those subjects where they do not “fit” party policy. All subjects where there is a demand and where there is a societal relevance should be welcomed by any enlightened government.

The AE is especially pleased to express our full support to the HAS President Professor László Lovász, who was recently announced as the first winner of the International Science prize of the city of Barcelona – The 2019 ‘HYPATIA’ prize for excellence in science and for support for the public values of open scientific excellence. Such outstanding scholars represent the true values of Hungarian science in society.

In conclusion, and at this late hour, we desperately urge the Minister and the government of Hungary to re-consider and to reverse this dogmatic action, for the sake of the future standing of Hungarian research across the international landscape.

On behalf of the Trustees of the Academia Europaea
David Coates Executive Secretary

19 February 2019.

Source
The statement can be downloaded in pdf format from here, too.

Felhívás az MTA elnökéhez

Tisztelt Elnök Úr!

Alulírottak kérjük az MTA tárgyalódelegációját, hogy a Palkovics László miniszter úrral folytatott tárgyalásokat az MTA 2018.12.06-i közgyűlésének határozatai szellemében folytassa le, ne fogadjon el olyan javaslatot, amely az MTA vagyonának elvesztésével jár és amely a kutatóhálózatot kivonja az MTA hatásköréből.

Az Akadémiát talán már nem, de a becsületét még megvédhetjük.

Laczkovich Miklós az MTA tagja

A petíció aláírható az alábbi linken:

A miniszter hagyjon fel az ötleteléssel

Akadémiai Dolgozók Fóruma
Sajtóközlemény
Megjelenés időpontja: 2019.02.18.

A miniszter hagyjon fel az ötleteléssel

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma aggodalommal figyeli az ITM újabb és újabb felvetéseit a Magyar Tudományos Akadémia átalakításával és az akadémiai vagyon kiszervezésével kapcsolatban. Felszólítjuk a minisztert, hogy az ötletszerű, naponta változó javaslatokkal hagyjon fel!

A Magyar Tudományos Akadémia a legnagyobb közbizalmat élvező, közel 200 éves nemzeti intézményünk, nemzeti önazonosságunk letéteményese. Szétverése visszafordíthatatlan károkat okozhat a magyar nemzetnek. A magánvagyonok kezelésére létrehozott alapítványi forma alkalmatlan arra, hogy nemzeti vagyonunkat kezelje. A február 12-én benyújtott törvényjavaslatok által létrehozandó alapítványok nem illeszkednek a magyar jogrendbe, és számos aggályos rendelkezést tartalmaznak. A törvénytervezet szakít a Polgári Törvénykönyv garanciáival, és megnehezíti a vagyon állami ellenőrzését is.

Többen rámutattak arra, hogy az alapítványi struktúra és a rendelkezésre bocsátott nem diverzifikált vagyon már a Corvinus üzemeltetését sem teszi lehetővé. A Magyar Tudományos Akadémia esetében tisztázatlan az is, mi tenné ki az alapítvány vagyonát, csak burkolt utalások vannak az MTA jelenlegi vagyonára. A Magyar Tudományos Akadémia valódi értéke a kiművelt emberfőkben rejlik, ezt szolgálja az ingó és ingatlan vagyon, a laborok, kutatóházak, műszerek és gyűjtemények. Ezen vagyonelemek értékesítése a kutatást lehetetlenítené el.

Az Alaptörvényre és az Akadémiai törvényre tekintettel az Akadémiai Dolgozók Fóruma határozott nemet mond a miniszter azon tervére, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát magánvagyon-kezelői alapítványokba szervezze ki. Felszólítjuk a minisztert, hogy tárgyalásai során ne vegyen igénybe ügyvédi irodákat. Ha alkalmatlannak érzi magát feladatai ellátására, forduljon hozzánk: szívesen ellátjuk tanácsokkal arra nézve, hogyan lehet egy korszerű akadémiai intézményrendszert működtetni.

A sajtóközlemény szövegét letölthető formában lásd itt.